Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens
Booming Marketing
Middelbroekweg 110
2675 KG Honselersdijk

T. 06 10 68 65 15
www.boomingmarketing.nl
info@boomingmarketing.nl
KvK-nummer: 73885916

1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.boomingmarketing.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Booming Marketing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;
 • Contactinformatie: bedrijfsnaam, adres, e-mail, telefoonnummer;
 • Betaalinformatie: BTW nummer, Bankrekeningnummer;
 • De persoonsgegevens die uw browser stuurt: IP-adres, datum en tijd van verzoek, verschil tijdzone van Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (specifieke website), toegangsstatus/HTTP-statuscode, hoeveelheid gegevens die elke keer wordt overgedragen, website waarvan het verzoek komt, browser, besturingssysteem en zijn interface en taal en versie van de browsersoftware;
 • Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, login ID, feedback en meningen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boomingmarketing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Booming Marketing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Booming Marketing analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Booming Marketing volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

– Booming Marketing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Booming Marketing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
We bewaren je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

 • De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de
  opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan. 
 • Het account wat je hebt aangemaakt blijft zolang bestaan als je zelf wil. Dit account wordt direct verwijderd wanneer jij het account verwijderd wilt
  hebben. Hiervoor kun je contact opnemen met ons. 
 • De gegevens van de aangemaakte gebruiker voor onderhoud en aanpassingen aan de website worden na beëindigen van de overeenkomst een jaar bewaart voor eventuele komende aanpassingen. 
 • Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht, het account of de aangemaakte gebruiker, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.
 • Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Booming Marketing verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Booming Marketing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

4. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.boomingmarketing.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics
Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons
De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Booming Marketing gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Facebook
Facebook registreert je websitebezoek, pagina’s en producten/diensten die je bekijkt. Hiermee toont Booming Marketing je persoonlijke aanbiedingen op Facebook en Instagram.

Nieuwsbrief
Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Booming Marketing (voor degene is deze informatie) willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van MailBlue kun je vinden in hun privacy policy.

Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Booming Marketing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@boomingmarketing.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Booming Marketing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Booming Marketing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@boomingmarketing.nl.

Gratis mini cursus: ontdek je doelgroep

Als je je aanmeldt voor deze gratis mini cursus, krijg je ook gratis marketingtips en inspiratie. Ik ga zorgvuldig om met je gegevens. Voor meer informatie bekijk de privacyverklaring.

You have Successfully Subscribed!